11
Kas'10

Pozitif-Negatif Sayı Bulma (C Programlama Dili)

Klavyeden girdiğimiz sayıların kaç tanesinin pozitif kaç tanesinin negatif olduğunu do-while döngüsü ile bulan program.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main(){

int adet,sayi,sayac=0,neg=0,poz=0,sifir=0;

printf("Kac adet tam sayi gireceksiniz? : ");

scanf("%d",&adet);

do{
   scanf("%d",&sayi);

   if(sayi<0) neg++;
   else if(sayi>0) poz++;
   else if(sayi==0) sifir++;

   sayac++;
}while(sayac<adet);

printf("%d adet pozitif, %d adet negatif, %d adet sifir girdiniz.",poz,neg,sifir);

getch();

}

Yeni makaleleri E-Mail ile takip edin!