20
Kas'13

OOP 2: Sınıf ve Nesne Kavramları (C# ile OOP)

Sınıf Kavramı

En basit tanımıyla, sınıflar şablonlardır. Kod olarak orada dururlar ve bellekte yer kaplamazlar. Nesneler, sınıfları kullanarak örneklenirler. Örneğin bir taşıt sınıfı şu şekilde tanımlanabilir:

namespace OOPSinifveNesneKavramlari
{
    class Tasit
    {

    }
}

Yukarıdaki örnekte tanımlama yapılırken erşim belirleyicisi kullanılmamış. Böyle bir durumda tip tanımları için varsayılan erişim belirleyicisi internal‘dir. Yukarıdaki class tanımı ile aşağıdaki arasında bir fark yoktur.

internal class Tasit{ }

C#’ta her şey nesnedir. Çünkü her sınıf bir base tip olan Object ‘ten kalıtılmıştır. Hatta her interface, struct ve diğer her şey Object sınıfından kalıtılmıştır.

 

Aşağıdaki kod örneği ile

class Tasit
{

}

Alttaki kod örneği arasında bir fark yoktur.

class Tasit : Object
{

}

İçine hiçbir nitelik eklenmediği ve hiçbir sınıftan kalıtılmadığı halde taşıt sınıfının bazı niteliklere sahip olduğu görülüyor:

Yeni makaleleri E-Mail ile takip edin!