20
Kas'13

OOP 1: Nesneye Yönelik Programlamaya Başlangıç (C# ile OOP)

OOP (Object Oriented Programming/Nesneye Yönelik Programlama). Nesneye yönelik programlama, kod içerisinde nesne dediğimiz kavramları kullanarak karmaşıklığın önlemesini amaçlamaktadır. Sınıflardan nesneler türetilir ve yönetilir. Fakat OOP için daha geniş açıklamalara ihtiyaç var.

Neden OOP?

1960’lı yıllarda, geliştirilen yazılımların sadece %5’i gerçekten kullanılabilir durumdaymış. Geriye kalan %95’i ya değişikliğe ihtiyaç duyuyor ya da tamamıyla kullanılamaz yazılımlarmış. Bunun sebebi ise basitçe; “karmaşıklık”. Bu yüzden 1968 yılında yazılım bunalımı bile ilan edilmiş. Yazılımın karmaşıklığı arttıkça uygulama maliyeti katlanarak artıyormuş. Tabiki günümüzde de karmaşıklık, maliyeti artıran önemli unsurlardan.

 

NYP’den önce Uygulama Karmaşıklığı – Bakım Maliyeti Çizelgesi:

UygulamaBakimMaliyeti

Temel olarak, yazılımda karmaşıklığı azaltmak ve yönetimi, değişikliği ve bakımı daha iyi yapılabilen programlar üretmek için geliştirilen OOP bu iş için aşağıdaki ilkeleri benimser:

 

– Soyutlama (Abstraction)
– Sarmalama (Encapsulation)
– Kalıtım (Inheritance)
– Çok Biçimlilik (Polymorphism)

Yeni makaleleri E-Mail ile takip edin!