22
Kas'13

OOP 3: Constructor ve İlk Değer Atamaları (C# ile OOP)

Constructor(Ctor)(yapıcı fonksiyon), sınıfların içlerine yazılır ve sadece içine yazıldığı sınıftan bir nesne örneklenirken 1 defaya mahsus olarak çağırılır. C#’ta constructor, sınıf ile aynı isimde olmalıdır.

using System;

namespace ConstructorVeIlkDegerAtamalari
{
  class Tasit
  {
    //Constructor(yapıcı fonksiyon)
    public Tasit()
    {

    }
  }
}

Eğer class içerisine ctor kodlanmazsa derleyici bizim yerimize default bir ctor tanımlar. Bu ctor parametre almayan boş bir ctor olacaktır.

 

Constructor’lar genelde belleğe çıkan nesnenin özelliklerine ilk değer atamaları için kullanılır. Birçok özel durum da ihtiyaç duyulduğunda constructor içine kodlanabilir. Örneğin sınıftan kaç adet nesne örneklendiğini bilmek için.

class Tasit
{
  public string Marka;
  public string Model;

  //Constructor(yapıcı fonksiyon)
  public Tasit()
  {
    Marka = "Wokswagen";
    Model = "Golf";
  }
}

Yukarıdaki class için bir nesne örnekleyip property’lerini ekrana bastığımızda, property’lere değerlerinin atanmış olduklarını görebiliriz.

Yeni makaleleri E-Mail ile takip edin!